Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

Vũ Thành|04/10/2022 16:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

quy-phong-chong-thien-tai-tinh-quang-nam.jpg
Người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão số 4

Ngày 3/10, UBND tỉnh có Quyết định 2637 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Chủ tịch, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Viết Tích làm Phó Chủ tịch cùng 5 thành viên.

Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ phân công.

Hội đồng quản lý quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam