thanh niên tình nguyện

Hơn 500 hội viên, thanh niên Đà Nẵng tham gia Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Ngày 7/10, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023).