thành phố Đồng Hới

Quảng Bình: Tổ chức lễ hội đường phố, lễ hội đua thuyền dịp 30/4 tại Đồng Hới
Vào dịp 30/4 tới đây, thành phố Đồng Hới sẻ tổ chức lễ hội đua thuyền và lễ hội đường phố năm 2023. Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch do UBND thành phố Đồng Hới ban hành.