thị trường quốc tế

VATAP kỷ niệm 13 năm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái 29/11
Moitruong.net.vn – Đây là hoạt động thường niên thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 6512/VPCP-VI ngày 12/11/2007, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cũng như đưa ra các chương trình hành động cụ thể trong phòng, chống hàng giả, hàng nhái.