thiên tai thiệt hại

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 220 tỷ đồng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ
Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã gây thiệt hại lớn cho địa phương. Trước tình hình đó, tỉnh có tờ trình Bộ Tài Chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 220 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.