Thủ tướng giao 5 địa phương chủ trì làm đường Vành đai 4 TP.HCM

Moitruong.net.vn

– Ngày 29/9, Thủ tướng có văn bản đồng ý giao UBND TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 TP HCM.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đoạn Phú Mỹ – Bàu Cạn, chiều dài khoảng 18km.

UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đoạn Bàu Cạn-cầu Thủ Biên (không bao gồm cầu Thủ Biên), chiều dài khoảng 45km.

UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đoạn cầu Thủ Biên – Sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 49km.

UBND TP. HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đoạn cầu qua sông Sài Gòn-kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 17km.

UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đoạn kênh Thầy Cai-Hiệp Phước (gồm cả đoạn qua khu vực Hiệp Phước thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh), chiều dài khoảng 71km.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. HCM và UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức triển khai các dự án theo đúng quy định.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án do các địa phương là cơ quan có thẩm quyền nêu trên; đồng thời có trách nhiệm tổ chức điều phối triển khai thực hiện các dự án trên toàn tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 9/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp, hướng dẫn các địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, từ tháng 5/2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đã chủ trì các buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, các địa phương và bộ, ngành liên quan, trong đó đã giao “Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan xác định các dự án thành phần qua từng địa phương để giao cho các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP”.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đồng thời giao Bộ GTVT “chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lập phương án phân chia các dự án thành phần, theo hướng triển khai tối đa theo phương thức PPP; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án theo hình thức PPP.

Dự án đường Vành đai 4 TP. HCM có tổng chiều dài 197,6km, đi qua 5 tỉnh, thành là: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM, Long An.

Đường vành đai 4 có quy mô là đường cao tốc với mặt cắt ngang 6-8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự trữ mở rộng. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất khoảng 121,5 m. Đường song hành quy mô có ít nhất 2 làn xe. Đường song hành được đầu tư phân kỳ tùy theo nhu cầu vận tải và sự phát triển các đô thị hai bên.

Minh Châu