Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm 2%/năm

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu được Chính phủ đặt ra trong giai đoạn này là cả nước phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, sau khi thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017, cả nước tiết kiệm được trên 9 tỷ kWh, tương đương 15.000 tỷ đồng, với mức tiết kiệm bình quân đạt 1,5% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm.

Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 – 2025 gặp nhiều thách thức thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 5 năm tới.

Những thách thức được Chỉ thị số 20/CT-TTg chỉ rõ, tình trạng thủy văn diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế về quy mô và còn rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư…

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể – xã hội thực hiện tốt việc tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, bảo đảm hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, phải bảo đảm tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025 cho các hoạt động trên. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện. EVN có trách nhiệm huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng,…

Chỉ thị số 20/CT-TTg sẽ thay thế Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017.

Minh Anh