Thừa Thiên Huế: Nhân rộng thành công của mô hình “Ngày chủ nhật xanh” với việc xây dựng nông thôn mới

Moitruong.net.vn

– Đó là phát biểu của ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào chiều ngày 7/10.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: “Chúng ta đã thành công bước đầu trong phong trào Ngày chủ nhật xanh tại Thừa Thiên Huế – một phong trào có sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và có sức lan tỏa rộng lớn. Vì vậy cần phát huy, nhân rộng sự thành công của mô hình Ngày chủ nhật xanh này đối với việc xây dựng nông thôn mới. Đây là yếu tố khác biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta so với 62 tỉnh, thành khác trong việc xây dựng nông thôn mới”.

Nhân rộng thành công của mô hình “Ngày chủ nhật xanh” với  việc xây dựng nông thôn mới

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đến nay đã có 44/104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, dự kiến vào cuối năm 2019 thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2020 huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn đó những khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Theo ông Hồ Sỹ Nguyên – Giám đốc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế thì một số nguyên nhân của những tồn tại là do trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa tập trung, quyết liệt: Nhiều địa phương vẫn còn tình trạng ỷ lại, trong việc tổ chức thực hiện còn chú trọng về đầu tư hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân về xây dựng nông thôn mới có mặt còn hạn chế.

Người dân thu hoạch sản phẩm rau sạch (rau má) ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) địa phương vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hội nghị cũng xác định, tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra nhằm tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh. Đồng thời, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 là phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Chương trình giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể có ít nhất 61 xã/104 xã, tương đương tỷ lệ 59% đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn); Cấp huyện: Huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu toàn tỉnh có 8 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Có ít nhất 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu được công nhận; Có ít nhất 50% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt nông thôn mới.

Hoàng Dũng