tiềm năng

Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm kích hoạt tiềm năng BĐS phía Đông TP. HCM
Đóng vai trò mắt xích quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu Đông TP.HCM với hạ tầng giao thông đang được triển khai quyết liệt, kì vọng sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển vượt trội, tạo sức bật cho thị trường bất động sản.