tiềm năng

Industrial Centre Yen Phong 2C lọt Top 10 dự án bất động sản khu công nghiệp tiềm năng nhất năm 2024
Đây là kết quả được công bố tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024, được tổ chức ngày 15/3 tại Hà Nội.