tiêu thụ điện

Nắng nóng gay gắt, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc lập đỉnh mới
Công suất tiêu thụ điện của miền Bắc lập mức đỉnh mới là 22.800 MW vào ngày 18/7, cao hơn khoảng 4.200 MW so với cùng kỳ 2021 và cao hơn 500MW so mức kỷ lục gần đây nhất là vào ngày 21/6.