tín ngưỡng

“Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa”
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội thiết kế sáng tạo TP Hà Nội năm 2023 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.