tỉnh Bến Tre

Bến Tre: Khắc phục cơ bản ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp
Ngày 17/8 UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp.