tỉnh Bến Tre

Bến Tre: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bến Tre đã có những bước cải thiện đáng kể, nhất là về hiệu quả quản lý nhà nước đang ngày càng được nâng cao.