tỉnh Gia Lai

Vỡ đê dẫn nước thủy điện Ia Glae 2 ở Gia Lai
Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cho biết một đoạn đê dài khoảng 10m dẫn nước đến tuabin Thuỷ điện Ia Glae 2 bị vỡ. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn làm xói lở đoạn đê.