Tình hình hồ thủy điện ngày 11/7/2023: Lượng nước về nhiều, tăng nhẹ so với hôm qua

Hạ Vy|11/07/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo cơ quan chức năng, ngày 11/7/2023, lượng nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều. Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, lượng nước hồ thủy điện tăng nhẹ so với ngày 10/7.

11-td.jpg
Hồ thủy điện Hòa Bình ( Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 11/7/2023, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao dộng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua.

Mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ dao động nhẹ so với ngày 10/7. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều. Các hồ mực nước thấp: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao dộng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm. Cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về vừa, hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Lai Châu: 1196 m3/s; Hồ Sơn La: 2454 m3/s; Hồ Hòa Bình: 350 m3/s; Hồ Thác Bà: 190 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 416 m3/s; Hồ Bản Chát: 140.5 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước hồ/ mực nước chết:

Hồ Lai Châu: 287.01 m/265 m

Hồ Sơn La: 193.04/175 m

Hồ Hòa Bình: 95.4/80m

Hồ Thác Bà: 48.46/46 m

Hồ Tuyên Quang: 101.40/90m

Hồ Bản Chát: 450.41/431m.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Trung Sơn: 201 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 91 m3/s; Hồ Hủa Na: 71.93 m3/s; Hồ Bình Điền: 6.24 m3/s; Hồ Hương Điền: 75 m3/s.

Mực nước các hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ Trung Sơn: 153.28/150 m (qui định tối thiểu: 150.0m)

Hồ Bản Vẽ: 155.58/155.0 m (qui định tối thiểu: 162.8 đến 167.8 m)

Hồ Hủa Na: 218.49/215 m

Hồ Bình Điền: 63.76/53 m (qui định tối thiểu: 63.7 đến 66.0m)

Hồ Hương Điền: 50.1/46 m (qui định tối thiểu: 48.6 đến 50.0m)

3. Khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 105 m3/s; Hồ Trị An: 410 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ Thác Mơ: 201.91/198 m.

Hồ Trị An: 54.49/50 m.

4. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 56.87 m3/s; Hồ Đăkđrink: 33.6 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 81.44 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 20.62 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 110 m3/s; Hồ Sông Hinh: 9 m3/s.

Mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành, dao động nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ A Vương (MN hồ/ MNC): 358.76/340 (qui định tối thiểu: 354.8 đến 357.1m)

Hồ Đăkđrink: 398.86/375 (qui định tối thiểu: 391.9m đến 393.5m)

Hồ Sông Bung 4: 217.71/205 m (qui định tối thiểu: 210.8m đến 212.0m).

Hồ Sông Tranh 2: 156.46/140m (qui định tối thiểu: 152.9 m đến 154.1m).

Hồ Sông Ba Hạ: 102.71/101 m (qui định tối thiểu: 102.1m đến 102.7 m)

Hồ Sông Hinh: 202.94/196 m (qui định tối thiểu: 202.3m đến 203m)

5. Khu vực Tây Nguyên:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 193 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 103 m3/s; Hồ Đại Ninh: 21 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 68.53 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 69.62 m3/s; Hồ Ialy: 186 m3/s; Hồ Pleikrông: 166 m3/s; Hồ Sê San 4: 652 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 56.58 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ Buôn Kuốp: 409.93/409 m

Hồ Buôn Tua Srah: 470.47/465 m (qui định tối thiểu: 466.8m đến 469.8m)

Hồ Đại Ninh: 867.69/860m (qui định tối thiểu: 861.6 m đến 863.2m)

Hồ Hàm Thuận: 583.82/575m

Hồ Đồng Nai 3: 573.87/570 m

Hồ Ialy: 497.37/490 m

Hồ Pleikrông: 542.25/537m

Hồ Sê San 4: 211.51/210m

Hồ Thượng Kon Tum: 1148.80/1138 m.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình hình hồ thủy điện ngày 11/7/2023: Lượng nước về nhiều, tăng nhẹ so với hôm qua