Tỉnh Lâm Đồng

Lâm Hà (Lâm Đồng) Sử dụng hiệu quả camera tầm cao trong công tác bảo vệ môi trường
UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã đưa vào hoạt động hệ thống camera tầm cao trong công tác quản lý, giám sát, phát hiện các điểm khai thác khoáng sản trái phép.