Tỉnh ủy Bắc Ninh chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

PV|30/11/2023 14:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nhằm tạo chuyển biển thật sự về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước hết phải gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định.

bac-ninh.jpg
Bắc Ninh sẽ xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động trong điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thân thiện, hiện đại, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến bộ khoa học-công nghệ vào công việc.

"Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; sự vào cuộc của người dân; các cơ quan truyền thông phản ánh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm", Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức khi làm việc, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân và doanh nghiệp phục vụ, không sa vào tệ nạn xã hội hoặc làm việc cá nhân trong giờ hành chính. Không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực, hút thuốc lá đúng nơi quy định...

Chỉ thị chấn chỉnh kỷ cương hành chính được Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành đúng thời điểm báo chí phản ánh việc lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đi chơi golf 2 - 3 buổi/tuần, đều trong giờ hành chính và việc họ có mặt trên sân golf không liên quan đến kế hoạch làm việc.

Liên quan tới vụ việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh việc lãnh đạo ở Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ hành chính. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh ủy Bắc Ninh chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ