TP Bắc Ninh

Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê
Trước tình trạng khói bụi và ô nhiễm nguồn nước có dấu hiệu tái diễn, tại văn bản số 3216/UBND-NN.TN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.