TP Bắc Ninh

TP Bắc Ninh đặt mục tiêu hết tháng 10 giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề
Thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu, đến hết tháng 10 sẽ giải quyết dứt điểm các trường hợp sản xuất trong khu dân cư, sử dụng đất xây nhà xưởng trái phép gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại thành phố có khoảng 228 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất.