TP.Vinh

Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2023 nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 5/5, Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2023 tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làng Sen nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.