TP.Vinh

Nghệ An: Đặt tượng Lênin tại thành phố Vinh
Vừa qua, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài V.I.Lênin do chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tặng.