Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/5, tại Bến Nhà Rồng (TP HCM), Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm

Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với gần 200 tư liệu, ảnh màu và ảnh đen trắng, Triển lãm thể hiện rõ 3 nội dung tiêu biểu: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước; Thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” giới thiệu đến người xem vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tuyên tuyền, giáo dục đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý báu, Triển lãm cũng giới thiệu các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới… đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Triển lãm còn giới thiệu những thành quả đạt được, gương điển hình tiêu biểu từ phong trào thi đua yêu nước tại TP Hồ Chí Minh trong những năm qua góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xây dựng đất nước, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo TTXVN