Tỷ lệ che phủ rừng ở Phú Yên đạt 47% trong năm 2023

Tô Anh|05/01/2024 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh là 47,1%, đạt hơn 101%, tăng 0,55% so với năm 2022.

Trong năm 2023, tình hình nắng nóng, thiên tai thường xuyên xảy ra bất thường, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương nên việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

che-phu-rung.jpeg
Nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng nên độ che phủ rừng tỉnh Phú Yên đạt hơn 47%

Theo ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh là 47,1%, đạt hơn 101%, tăng 0,55% so với năm 2022.

Có được kết quả trên đó là nhờ thời gian qua tỉnh Phú Yên đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng, nhất là trồng rừng sản xuất được người dân chú trọng.
Toàn tỉnh trồng hơn 7.179 ha rừng đạt hơn 110%; chăm sóc rừng 22.500 ha, đạt 106% và khoán bảo vệ rừng gần 29.500 ha, đạt 100% so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, để giữ vững và tăng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm tập trung thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng; trong đó, tập trung công tác bảo vệ rừng, phát đốt rừng làm nương rẫy, nhất là ở các huyện miền núi; ngăn chặn, xử lý kịp thời nạn phá rừng, đồng thời đẩy mạnh công tác trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt về chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Phú Yên đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, phấn đấu bảo vệ tốt 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có; duy trì hợp lý, ổn định diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ của tỉnh theo chỉ tiêu được giao; phấn đấu mỗi năm giảm tối thiểu 10% số vụ vi phạm và diện tích rừng thiệt hại so với năm trước…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ che phủ rừng ở Phú Yên đạt 47% trong năm 2023