UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra nội dung Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh

Ngọc Trâm – Minh Tâm|05/04/2022 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 1065/VPUBND-KT ngày 5/4/2022 về việc kiểm tra nội dung của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phản ánh.

Ngay sau khi Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đăng tải bài viết “Quảng Bình (Bài 1): Bất cập trong việc vận hành các trạm cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ ở nông thôn”, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản số 1065/VPUBND-KT ngày 5/4/2022 về việc kiểm tra nội dung của Tạp chí phản ánh.

Theo nội dung của Công văn nêu rõ; Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống số ra ngày 16 tháng 3 năm 2022 có bài “Quảng Bình (Bài 1): Bất cập trong việc vận hành các trạm cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ ở nông thôn” (có photo Bài bảo kèm theo); sau khi xem xét, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/4/2022.

Văn bản chỉ đạo kiểm tra nội dung Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã biết, thực hiện.

Như Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đã phản ánh qua bài viết, thực trạng hiện tại đa số các trạm cấp nước nhỏ lẻ trên địa bàn nông thôn tỉnh Quảng Bình đều chưa thực hiện xây dựng đề an cấp nước an toàn. Không những thế, các trạm cấp nước này đều do UBND xã quản lý nhưng lại trực tiếp giao cho các HTX, đội, thôn xóm tiếp quản vận hành.

Việc không có hồ sơ cấp nước an toàn được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, thiếu sự giám sát từ chính quyền địa phương, các cá nhân đơn vị được giao vận hành không có chuyên môn nghiệp vụ, không có năng lực trong quản lý điều hành, đồng thời các trạm cấp nước nhỏ lẻ nói trên đều không thực hiện đúng các quy định về công tác vận hành và cấp nước sinh hoạt. Vậy nguồn nước mà người dân nông thôn Quảng Bình hiện đang sử dụng có được gọi là nước sạch nông thôn hay không? Bài toán giải pháp nào đặt ra lúc này để người dân tiếp cận được nguồn nước an toàn nhất, đảm bảo chất lượng sống an toàn khu vực dân cư?

Tạp chí Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong trong bài viết tiếp theo.

Ngọc Trâm – Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra nội dung Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh