UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương nạo vét cảng Lạch Bạng

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá ở cảng Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia trong năm 2018, với tổng kinh phí dự kiến đầu tư không quá 10 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương nạo vét cảng Lạch Bạng

Cụ thể, xét đề nghị của BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý phê duyệt chủ trương. Quy mô đầu tư nạo vét đất, cát bồi lắng tại cửa Lạch Bạng có chiều dài dự kiến khoảng 1,2km (từ K0+900 đến K2+100 trên tuyến luồng cảng Lạch Bạng – Đảo Mê), sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo luồng chạy tàu, cao trình đáy luồng (-4.50)m.

Địa điểm xây dựng tại xã Hải Thanh, Hải Bình (huyện Tĩnh Gia) với tổng kinh phí dự kiến đầu tư không quá 10 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 (thời gian thực hiện dự án trong năm 2018). Dự án được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền nghề cá ra vào tránh, trú bão an toàn; đáp ứng nhu cầu bốc xếp thủy hải sản, tiếp cận các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Thanh Hóa khẩn trương tổ chức bước tiếp theo quy định, quá trình thực hiện không được làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Trong trường hợp có tận thu tài nguyên khoáng sản phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, đã có nhiều thông tin phản ánh thực trạng cảng Lạch Bạng bị bồi lấp ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến việc hàng trăm phương tiện tàu cá gặp khó mỗi khi cập bờ cũng như lúc ra khơi, hệ quả kéo theo là nhiều chủ tàu bỏ nghề, cả ngàn lao động nghề biển đối diện nguy cơ mất việc làm.

Linh Lan (T/h)