UBND TP HCM

Trụ sở UBND TP.HCM mở cửa cho khách tham quan dịp lễ 2/9
Văn phòng UBND TP.HCM vừa tổ chức họp báo thông tin về việc mở cửa tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM cho khách tham quan dịp lễ 2/9.