UBND TP HCM

Khởi động dự án cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng
Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát dự án xây dựng cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư 10.000 tỉ đồng.