UBND TP. HCM chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Thanh Thanh|06/04/2024 09:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND TP. HCM đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các vi phạm.

Mới đây, UBND TP. HCM vừa có báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường về việc triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. 

Cụ thể, UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nói chung và công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng.

tphcm-dat-dai-moitruongnet.jpg
UBND TP. HCM đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Theo đó, các đơn vị thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Đặc biệt, các sở ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, các đơn vị được giao rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định về trình tự thủ tục, quy chế phối hợp trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; kịp thời tham mưu kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo TP. HCM cho biết đã tổ chức phân công, phân nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đúng quy trình, đúng thời hạn theo quy định; xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp chậm đăng ký đất đai theo quy định.

Đồng thời, thời gian qua cũng đã triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trong đó, đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường. Tập trung thực hiện số hóa dữ liệu hồ sơ đất đai, song song đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin phục vụ đô thị thông minh và hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành việc cải tạo hạ tầng mạng, phần mềm quản lý giá đất.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 4916/QĐ-UBND của UBND TP về ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục thực hiện lưu trữ hồ sơ chuyên ngành và hồ sơ hành chính để phục vụ công tác khai thác thông tin trong triển khai hệ thống dịch vụ công. Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND TP. HCM chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai