UNDP viện trợ hơn 30 triệu USD cho Việt Nam chống biến đổi khí hậu

Moitruong.net.vn

– Quỹ Khí hậu xanh đã phê duyệt khoản viện trợ 30,2 triệu USD cho Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ thực hiện dự án mới này trong 6 năm và trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 222.400 người dân ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa – khoảng 10% dân số của các tỉnh đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Dự án sẽ thực hiện các mục tiêu: hiện đại hóa hệ thống tưới tiêu, cải thiện an ninh nguồn nước và sinh kế, tăng cường kiến thức về rủi ro khí hậu và áp dụng kỹ thuật nông nghiệp có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, và tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp và thông tin thị trường.

Hơn 335.000 người dự kiến sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ tăng cường năng lực thông qua đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường tiếp cận thông tin về rủi ro khí hậu và phổ biến rộng rãi các thực hành tốt nhất về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Dự án có cách tiếp cận tích hợp và sáng tạo nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu do Chính phủ Việt Nam đưa ra, UNDP và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cùng thiết kế. Khoản tài trợ không hoàn lại này bổ trợ và tăng tác dụng cho khoản đầu tư của ADB vào hệ thống thủy lợi hiện đại ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, đảm bảo tăng lợi ích cho những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và phụ nữ”, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam nói.

Dự án này cũng bổ trợ cho những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển – một dự án mà UNDP đang hỗ trợ và được tài trợ bởi GCF từ năm 2017. Dự án hiện đang xây dựng những ngôi nhà chống bão lũ, trồng và phục hồi rừng ngập mặn ven biển để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương, những người có cuộc sống và sinh kế bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – ông Hà Công Tuấn – cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Dự án SACCR sẽ giúp đỡ một cách hiệu quả cho các nông hộ quy mô nhỏ của chúng tôi – đặc biệt là người dân tộc thiểu số và phụ nữ – ở các tỉnh dễ bị tổn thương nhất của miền Trung Việt Nam để thích ứng với sự thay đổi lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra.

Ảnh minh họa

Với sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam được coi là một câu chuyện thành công của sự phát triển. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn tồn tại ở một số cộng đồng, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Tây Nguyên và Nam Trung bộ dự kiến sẽ hứng chịu những đợt hạn dài, khốc liệt và thường xuyên hơn vào mùa khô và mưa lũ nghiêm trọng hơn vào mùa mưa. Do vậy, nông dân phải đối mặt với việc năng suất cây trồng bị sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực và thu nhập.

Cùng với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hỗ trợ các nông hộ quy mô nhỏ kết nối với các hệ thống thủy lợi do ADB tài trợ, dự án SACCR tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Trong dự án, các lớp tập huấn tại đồng ruộng dành cho nông dân sẽ đào tạo về thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm thông tin khí hậu, sử dụng và quản lý nước một cách hiệu quả, lựa chọn cây trồng và lập kế hoạch. Nông dân nghèo cũng sẽ được đào tạo về kế hoạch kinh doanh nhỏ, bao gồm hỗ trợ tiếp cận tín dụng và liên kết với thị trường.

>>> Xem thêm: Nông dân miền Tây tích cực trồng cây thích nghi hạn, mặn

Dự án cũng góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự xác định (NDC) của Việt Nam theo Thỏa thuận Paris.

UNDP là một trong những tổ chức đầu tiên được Quỹ Khí hậu Xanh chỉ định là Cơ quan Ủy thác (AE) vào năm 2015. Với sự chấp thuận dự án tại Việt Nam – cùng với một dự án khác được phê duyệt gần đây ở Zimbabwe – UNDP đã hỗ trợ 24 quốc gia tiếp cận hơn 800 triệu đô la tài chính của GCF kể từ khi Quỹ này hoạt động.

Huy Anh