ủng hộ

Các lãnh đạo ASEAN ủng hộ kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11
Tại cuộc họp Hội nghị Cấp cao ASEAN ngày 11/11, lãnh đạo các nước thành viên đã ủng hộ về nguyên tắc việc kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của khối.