Urenco

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Đô thị đẩy mạnh hoạt động phân loại và tái chế chất thải, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Hà Nội
Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, xây dựng kinh tế carbon thấp, các cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn.