Vấn đề nước sạch và vệ sinh tiếp tục được thảo luận tại SDGs

Moitruong.net.vn

– Hội nghị trực tuyến về các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (SDGs) sẽ được tổ chức ngày 9/7, nước sạch và vệ sinh là một trong những chủ đề được quan tâm nhất.

Trong một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết, tiến độ hiện tại của thế giới trong quá trình đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến Nước sạch và vệ sinh (SDG6) sẽ phải tăng gấp bốn lần để có thể đáp ứng được thời hạn năm 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, một Hội nghị đặc biệt nhằm thảo luận về các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (SDGs) sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, đây cũng là chủ đề xuyên suốt của Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững năm 2021. Sự kiện đặc biệt này sẽ tập trung về cách thức mà khung Tăng tốc toàn cầu SDG6 có thể hỗ trợ phục hồi bền vững và linh hoạt sau đại dịch COVID-19, thúc đẩy thực hiện tăng tốc các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của phát triển bền vững, đồng thời xây dựng một giải pháp toàn diện và hiệu quả để đạt được Chương trình nghị sự 2030 trong bối cảnh của thập kỷ hành động và phát triển bền vững (2020-2030).

Khung Tăng tốc Toàn cầu SDG 6 sẽ tổ chức một loạt các sự kiện hội nghị lãnh đạo cấp cao, đa bên nhằm giúp các bên liên quan duy trì đà phát triển SDG6 cũng như chia sẻ các bài học và phương pháp tốt nhất. Sáng kiến phát triển năng lực SDG 6 sẽ là một đóng góp mới cho Khung Tăng tốc toàn cầu SDG 6, sẽ được đưa ra tại Sự kiện đặc biệt này. Sáng kiến được xây dựng dựa trên các hoạt động phát triển năng lực hiện có của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water) được đồng điều phối bởi UN DESA và UNESCO. Bên cạnh đó, sự kiện đặc biệt SDG 6 này cũng sẽ xem xét tiến độ thực hiện và giới thiệu một số dự án đã được phát triển dựa theo khung tăng tốc Toàn cầu SDG 6 đã được triển khai từ 2020.

Minh Châu