Vệ sinh an toàn thực phẩm

Hà Nội triển khai hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023
Sáng ngày 12/4, TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.