vi phạm luật báo chí

Hà Đông (Hà Nội) – Bài 2: Thừa nhận xả khói thải đen sì ra môi trường, nhưng lãnh đạo công ty Việt Phương lại có dấu hiệu cản trở báo chí tác nghiệp
Moitruong.net.vn – Ông Trần Việt Trung – Giám đốc công ty Việt Phương thừa nhận tình trạng công ty xả khói thải đen kịt ra môi trường là đúng. Tuy nhiên, khi Phóng viên (PV) đề nghị công ty cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường và đi thực tế khu vực xử lý môi trường của công ty thì ông Trung từ chối cung cấp hồ sơ và không cho PV chụp ảnh khi đi thực tế.