vi phạm luật bảo vệ môi trường

Bắc Giang: Xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bến Thủy vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Bến Thủy số tiền 350 triệu đồng.