[VIDEO] Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam – Đồng hành Chuyển đổi số quốc gia

Thế Đoàn|05/10/2022 16:29

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg, lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày 05/10, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

VIDEO: Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam – Đồng hành Chuyển đổi số quốc gia
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[VIDEO] Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam – Đồng hành Chuyển đổi số quốc gia