[VIDEO] Hội thảo “Một số giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên”

Thế Đoàn|16/12/2022 17:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 16/12/2022, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, qua đó đề xuất một số giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch.

VIDEO: Một số giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch trong xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Video
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[VIDEO] Hội thảo “Một số giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên”