công trình cấp nước sạch

Bắc Giang gia hạn thời gian thanh tra 2 công trình cấp nước sạch tại huyện Lạng Giang
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã gia hạn thanh tra toàn diện hai dự án cấp nước sạch sinh hoạt, có sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, trên địa bàn huyện Lạng Giang.