virus SARS-CoV - 2

Hậu Covid-19 tại Việt Nam có thể kéo dài hơn 10 tháng
Tại Việt Nam, tình trạng hậu Covid-19 đối với người lao động trẻ đa phần còn tồn tại triệu chứng từ 2 - 5 tháng (chiếm 68%).