virus SARS-CoV - 2

Hà Nội: 100% mẫu bệnh phẩm Covid-19 thuộc chủng Omicron
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 36 mẫu bệnh phẩm nhiễm virus SARS-CoV-2 có kết quả giải trình tự gen đều thuộc chủng Omicron trong đó biến thể XBB.1.5 chiếm 44,8%.