vũ trường

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Ngày 23/8/2023, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/ QĐ-VPCTN Về việc bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước.