vũ trường

Hà Nội tổng kiểm tra quán karaoke, bar, vũ trường, kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm
Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC và ANTT đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường xong trước ngày 20/9/2022; đồng thời đình chỉ, thu hồi giấy phép nếu phát hiện các cơ sở vi phạm.