vườn quốc gia phong nha - kẻ bàng

Người dân trình báo bắt gặp hổ tự nhiên ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 06/8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận thông tin một người dân trình báo về việc gặp hổ tự nhiên khi đi sâu vào rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.