WWF Việt Nam

Hà Tĩnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông phân loại rác
Sáng ngày 22/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức WWF - Việt Nam khai mạc lớp tập huấn kỹ năng truyền thông phân loại rác, thực hiện mô hình sản xuất phân hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO cho cán bộ, hội viên trên địa bàn thành phố.