WWF: Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học

Hoàng An|19/12/2022 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

WWF đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đã có nhiều hành động quyết liệt để thực hiện các cam kết quốc tế.

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đã có nhiều hành động quyết liệt để thực hiện các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học - Đây là đánh giá của Ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc tổ chức quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại sự kiện “Bảo vệ di sản thiên nhiên của Việt Nam” được tổ chức bên lề Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học (COP15) đang diễn ra ở Montreal, Canada.

da-dang-sinh-hoc.jpg
WWF đánh giá cao về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam

WWF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ tài nguyên và môi trường Việt Nam để thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về đa dạng sinh học.

Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân đã chia sẻ với bạn bè quốc tế các giá trị nổi bật về đa dạng sinh học của Việt Nam cùng với những thành tựu đã đạt được trong việc góp phần vào thực hiện các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học, khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục mở rộng các mối quan hệ đối tác, bao gồm cả hợp tác công-tư trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã gửi thông điệp tới các đại biểu qua video, khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và cam kết thực hiện có trách nhiệm các sáng kiến, cam kết toàn cầu, điển hình gần đây nhất là Tuyên bố của các nhà lãnh đạo vì thiên nhiên tại Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tuyên bố Côn Minh tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học lần thứ 15; tuyên bố phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Bảo tồn đa dạng sinh học phải giải quyết từ nguyên nhân sâu xa. Trước hết là tồn tại của mô hình phát triển, phải kịp thời chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, gắn bảo tồn thiên nhiên với phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, gắn mục tiêu “Net Zero” về biến đổi khí hậu đến năm 2050 với các mục tiêu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.”

Tại sự kiện, đại diện của Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Việt Nam đã trình bày về các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới nhằm triển khai thành công Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các vấn đề được nêu tại sự kiện đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của các đối tác, đặc biệt là Ngân hàng thế giới (WB), Liên minh châu Âu (EU), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) và đại diện khu vực tư nhân như Quỹ Legacy Landscapes, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)...

Bạn bè quốc tế đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới nhằm góp phần đạt được các mục tiêu chung của Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020.

Bài liên quan
  • Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến phát triển bền vững
    Thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra kế hoạch hành động. Trong đó, xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học; điều tra quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WWF: Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học