xả thải trái phép

Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Bài 2: Việc phản ánh của nhân dân về Công ty TNHH Miza Nghi Sơn hoạt động có xả khói màu đen và mùi hôi là có cơ sở
Đó là kết luận của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN khi phối hợp với UBND Thị xã Nghi Sơn, UBND xã Trường Lâm kiểm tra xác minh việc nhà máy sản xuất bao bì Miza của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn liên tục xả khói đen ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 06/7/2022.