xả thải trái phép

Thái Nguyên: Xử phạt 260 triệu đồng đối với Công ty TNHH Môi trường Sông Công
Công ty TNHH Môi trường Sông Công đã có hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.