xả thải trái phép

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng vì xả thải trái phép
Với hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp và xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn, Công ty TNHH Thủy tinh Hongfei tại Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) bị xử phạt với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.