Xuân Quý Mão

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023
Ngày 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại hội nghị.