Bắc Ninh: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước

Moitruong.net.vn

– Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn của dịch bệnh song phát triển kinh tế – xã hội của Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm 2021 GRDP của tỉnh ước đạt 61.115 tỷ đồng, tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức tăng chung: Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng cao nhất với 8,86%, tiếp theo là nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,59%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,29% và dịch vụ tăng 2,61%.

Nhà máy sữa Vinamilk (KCN Tiên Sơn) duy trì sản xuất ổn định.

Cơ cấu kinh tế theo ngành vẫn cơ bản giữ vững theo hướng công nghiệp hóa tuy có dịch chuyển tạm thời do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19: Khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 76,19%; dịch vụ chiếm 16,49%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,84% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 75,36% – 17,36% – 3,29% – 3,99%).

Như vậy, do ít chịu ảnh hưởng hơn nên tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 0,83%, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,19%, riêng khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều nhất nên tỷ trọng giảm đi (-0,87%).

Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong đăng ký kinh doanh thực hiện tốt cơ chế “4 tại chỗ”, cấp đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử và nhận được kết quả qua bưu điện… Cấp mới đăng ký đầu tư 23 dự án đầu tư trong nước, 61 dự án FDI, thành lập mới 1.120 doanh nghiệp.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bắc Ninh đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, khẩn trương hoàn thành các đề án, báo cáo theo đúng chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trọng Nhân