Bắc Ninh: Khẩn trương sắp xếp mô hình 3 tại chỗ cho công nhân “ăn cùng, ở cùng, làm cùng”

Moitruong.net.vn

– Nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp chỗ ở cho công nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với việc sắp xếp chỗ ở cho công nhân theo hướng “ăn cùng, ở cùng, làm cùng”, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các KCN tỉnh khẩn trương yêu cầu các công ty trong các KCN (Sở Công thương yêu cầu các công ty trong Cụm công nghiệp) rà soát, phổ biến tới công nhân thành lập các nhóm ở các khu nhà trọ (có trưởng nhóm); các trưởng nhóm đăng ký số lượng công nhân ở cùng khu nhà trọ với công ty. Các công ty cử người xuống làm việc trực tiếp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có công nhân công ty mình ở trọ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các “Tổ hỗ trợ công nhân” để sắp xếp nơi ở cho công nhân của các công ty trong cùng 01 nhà trọ/khu trọ/khu vực có nhiều nhà trọ gần nhau.

Các Sở, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sắp xếp chỗ ở cho công nhân các công ty ở cùng 01 nhà trọ/khu trọ (thời gian xong trước ngày 30/9/2021). Nếu doanh nghiệp nào đăng ký sớm thì các Sở, ngành và địa phương triển khai ngay theo đề xuất của doanh nghiệp.

Nhiều DN trong các KCN ở Bắc Ninh trang bị lều cho công nhân ngủ tại nhà máy vừa sản xuất, vừa chống dịch trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4. Ảnh: HH

Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, sau khi triển khai thực hiện các nội dung trên, bình chọn những doanh nghiệp, nhóm công nhân, chủ các khu nhà trọ tiêu biểu thực hiện tốt nội dung “03 cùng” để động viên khen thưởng, nhân rộng mô hình.

Đối với việc quản lý người đến từ thành phố Hà Nội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, yêu cầu những gia đình có người thân, người quen từ thành phố Hà Nội đến thăm/trở về nhà thực hiện xét nghiệm theo quy định.

Các doanh nghiệp trong và ngoài các KCN, CCN yêu cầu người lao động ở lại tỉnh Bắc Ninh làm việc; các công ty chủ động bố trí chỗ ở cho người lao động của mình tại các khu nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, ký túc xá…(bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 02/8/2021 cho đến khi có thông bảo mới). Đối với những công ty không thể bố trí người lao động ở các khu nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, ký túc xá… mà bố trí ở trong nhà máy thì phải được Tổ kiểm tra xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo đáp ứng các biện pháp phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh.

Những người lao động từ thành phố Hà Nội trở về ở tại các khu tập trung (nhất là trong các nhà máy) phải xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc PCR trước khi vào ở, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Những trường hợp là chuyên gia, người nước ngoài, lãnh đạo quản lý công ty và những trường hợp đặc biệt khác (không sử dụng xe máy) có nhu cầu đi lại hàng ngày giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh thì phải được sự đồng ý của UBND tỉnh (ủy quyền cho Ban quản lý các KCN tỉnh, Sở Công thương chịu trách nhiệm xem xét từng trường hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch; nếu đi lại hàng ngày phải thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc PCR 3 ngày 1 lần).

Đối với những lao động là người Bắc Ninh đang sinh sống tại các địa phương trong tỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của tỉnh và công ty, thực hiện việc đi lại theo hướng “2 địa điểm, 1 cung đường”.

Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý người lao động của mình, yêu cầu người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; gửi kết quả xét nghiệm của người lao động về sở Y tế/CDC theo hướng dẫn.

Hải Lâm