Bắc Ninh: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Hải Minh|14/05/2021 05:00

Moitruong.net.vn – Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 14/5, UBND tỉnh Bắc Ninh có công văn số 1405/UBND-XDCB về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các khu cụm công nghiệp(CCN); đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đối với các địa bàn có trường hợp SARS-CoV-2 tại các CSXSKD trong và ngoài khu công nghiệp(KCN) phải khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) tại các cơ sở sản xuất kinh doanh(CSSXKD) thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc… để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1.

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện truy vết F1, F2, F3 liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Y tế lập danh sách để thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố danh sách những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.

Ban quản lý các KCN, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm liên hệ với các doanh nghiệp trong các Khu, cụm công nghiệp để cho Sở, ngành địa phương tác nghiệp trong suốt quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các CSSXKD trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lấy nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các định phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc COVID19 và tổ chức diễn tập các phương án quy phòng, chống dịch COVID-19.

Kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp lập danh sách thông tin của tất cả người lao động để phục vụ việc truy vết khi cần. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về người lao động cho các địa phương lân cận khi có yêu cầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải (nhất là các đơn vị chuyên chở công nhân, chuyên gia và vận tải các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa) lập và lưu trữ danh sách các phương tiện, lái xe, phụ xe, hành khách, tuyến đường và các địa điểm di chuyển theo hướng tuyến cố định, phải khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lập danh sách số lượng xe, biển số xe (sắp xếp theo thứ tự) chở công nhân, chuyên gia, xe chở các sản phẩm nông nghiệp, xe chở hàng hóa đi/về giữa tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh/thành khác theo tuyến cố định để gửi về Ban quản lý các KCN báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/5/2021 (Ban quản lý lập danh sách các xe đi/về các KCN, Sở Công thương lập danh sách các xe đi/về các CCN; UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các xe ngoài khu, cụm công nghiệp).

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai phần mềm ứng dụng, hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai báo, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD, các khu ký túc xá nằm trong ranh giới các KCN trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Công thương: Tổ chức triển khai phần mềm ứng dụng, hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai báo, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD trong các Cụm công nghiệp.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, căn cứ phạm vi, đối tượng áp dụng tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG: Tổ chức triển khai phần mềm ứng dụng, hướng dẫn cho các CSSXKD, văn phòng của các doanh nghiệp không thuộc khối nhà nước, các khu dịch vụ, các Khu ký túc xá tập trung cho người lao động nằm ngoài ranh giới Khu, cụm công nghiệp để khai báo, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai phần mềm ứng dụng, hướng dẫn cho khối các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn khai báo, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ban quản lý các KCN tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã thành phố: Thành lập các Tổ giám sát theo nhiệm vụ được giao (trong đó có sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông, Y tế), thường xuyên kiểm tra để đánh giá việc khai báo phần mềm ứng dụng của các doanh nghiệp đảm bảo sát với thực tế tại cơ sở.

Những trường hợp khai báo sai sự thật, hoặc không khai báo, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các cá nhân, CSSXKD không tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, phối hợp với các Sở, ngành nêu trên trong suốt quá trình triển khai thực hiện, cập nhật điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế. Sở Tài chính bố trí kinh phí xây dựng phần mềm theo quy định (trong trường hợp phải sử dụng ngân sách nhà nước). Sở Y tế chủ động phối hợp với các Sở ngành nêu trên trong quá trình cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan: Hướng dẫn chọ các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19. Hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo các tổ giám sát của đơn vị mình, thường xuyên cử cán bộ tuần tra, nhắc nhở những trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện cung cấp thông tin và báo cáo những công việc vượt quá thẩm quyền cho Sở Công thương và Ban quản lý các KCN. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, phải kịp thời báo cáo.

Hải Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp