Bài 3: UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu hàng loạt các cá nhân, tập thể kiểm điểm trách nhiệm

Moitruong.net.vn

Vụ xưởng sản xuất gỗ ép xây dựng trái phép và gây ô nhiễm ở Sóc Sơn (Hà Nội)

(Moitruong.net.vn) – Sau loạt bài Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh về tình trạng vi phạm luật đất đai, xây dựng, môi trường của một số hộ dân, HTX tại Khu đầm Sen, thôn 9, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn. Cụ thể: “Sóc Sơn (Hà Nội): Hàng loạt các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, xây dựng không phép, thách thức pháp luật” và “Bài 2: Các công trình sai phạm, bức tử môi trường, trách nhiệm UBND huyện, Đội thanh tra xây dựng Sóc Sơn ở đâu?”. Ngày 23/5, tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống đã nhận được văn bản phúc đáp số 815/UBND-TNMT của UBND huyện Sóc Sơn do Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn kí.

 

Văn bản phúc đáp số 815/UBND-TNMT của UBND huyện Sóc Sơn gửi

Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống

Cụ thể, trong văn bản, UBND huyện Sóc Sơn nêu rõ: “Sau khi nhận được thông tin của Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn, UBND huyện Sóc Sơn có ngay văn bản chỉ đạo số 642/UBND-TNMT ngày 13/4/2018 về việc kiểm tra, xác minh làm rõ các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, môi trường của HTX Hùng Tuyến và ông Đinh Xuân Phong.

Theo đó, ngày 7/5/2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phụ trách khối trực tiếp kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên. Kết quả kiểm tra cho thấy: Quá trình sử dụng đất của HTX Hùng Tuyến đã được Đoàn thanh tra liên ngành của thành phố kết luận tại báo cáo số 1552/STNMT-ĐTT ngày 25/12/2009 và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tại văn bản số 2648/UBND-TNMT ngày 16/4/2010. Đến nay, HTX Hùng Tuyến chưa hoàn thiện hồ sơ và được UBND thành phố Hà Nội cho thuê đất đối với tổ chức theo quy định. Trên đất có phát sinh các công trình vi phạm mới nhưng chưa lập hồ sơ để xử lý.

 

Khói bốc đen xì, khét lẹt gây ô nhiễm môi trường từ xưởng sản xuất gỗ ép

của ông Đinh Xuân Phong

Hộ ông Đinh Xuân Phong sử dụng đất không đúng Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các công trình vi phạm trên đất của ông Đinh Xuân Phong tại khu đầm Sen, thôn 9, xã Hồng Kỳ đã lập hồ sơ nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND huyện Sóc Sơn đã yêu cầu UBND xã Hồng Kỳ kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; Đội thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn kiểm điểm trách nhiệm đối với Tổ thanh tra xây dựng đặt tại xã Hồng Kỳ để xảy ra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của HTX Hùng Tuyến và ông Đinh Xuân Phong mà không kịp thời lập hồ sơ, tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Cán bộ địa chính xã Hồng Kỳ khi trả lời PV đều nói “không biết”?!

Để kịp thời xử lý các vi phạm nêu trên, UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hồng Kỳ đôn đốc HTX Hùng Tuyến để xử lý theo quy định. Dừng ngay hoạt động thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn thông thường xong trước ngày 31/5/2018. Trường hợp HTX Hùng Tuyến hoạt động với ngành nghề này thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép; Thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền tại điểm d, khoản 1, điều 11, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất của HTX Hùng Tuyến và ông Đinh Xuân Phong không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi hoạt động; Đội thanh tra xây dựng hướng dẫn UBND xã Hồng Kỳ hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế xử lý dứt điểm công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của hộ ông Đinh Xuân Phong xong trước ngày 10/6/2018 và giao cho các phòng chức năng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Hồng Kỳ, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

BBT