Bài 4: Sai phạm của Tổng công ty 36 tại Dự án B6 Giảng Võ: Cục Giám định – Bộ Xây dựng giao địa phương kiểm tra và xử lý theo quy định

Moitruong.net.vn

– Liên quan đến việc tòa nhà B6 Giảng Võ chưa được nghiệm thu hoàn thành công trình đã đưa dân vào ở, để tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước và việc thanh, kiểm tra, xử lý những sai phạm của chủ đầu tư dự án, phóng viên đã liên hệ làm việc với Cục này nhưng thật bất ngờ khi nhận được văn bản trả lời báo chí lại có sự “đùn đẩy” trách nhiệm giao về chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Theo đó, tại văn bản trả lời của Cục Giám định, ngày 13/3/2020 mới là hạn trả kết quả về biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của Dự án chung cư The Golden Armor B6 Giảng Võ. Trong suốt thời gian qua Tổng công ty 36 – CTCP (Bộ Quốc phòng) đã cố tình “vượt rào” pháp luật ngang nhiên cho dân vào ở khi chưa được cơ quan chức năng ra văn bản nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng và chưa được bàn giao mà không bị xử lý. Vậy thời gian gần đây việc đi thẩm định chất lượng công trình xây dựng tại dự án B6 Giảng võ thì liệu Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng thì thẩm định cái gì? Vì sao trong quá trình đi thẩm định nhận thấy việc chủ đầu tư cho dân vào ở khi chưa được bàn giao nhưng điều lạ là Cục thẩm định không hề có ý kiến và biện pháp gì để ngăn chặn và xử lý? Vậy ai đang “bao che” cho Tổng Công ty 36 – CTCP (Bộ Quốc phòng) ngang nhiên coi thường pháp luật như vậy?

Chưa được nghiệm thu và bàn giao nhưng chủ đầu tư vẫn cho người dân nườm nượp đến ở như bình thường

Trước đó, như đã thông tin: Mặc dù chưa được cơ quan chức năng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chủ đầu tư dự án B6 Giảng Võ đã coi thường pháp luật “vội vàng” cho công trình vào sử dụng, đưa một số hộ dân vào ở nhiều ngày nay. Điều đáng nói, những vi phạm của Tổng công ty 36 – CTCP (Bộ Quốc phòng) xảy ra trong thời gian dài, nhưng không được các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời, gây bức xúc trong dư luận. Câu hỏi được dư luận đặt ra: Phải chăng Tổng công ty 36  đang được thế lực nào “chống lưng” nên coi thường dư luận, thách thức pháp luật?

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của tòa soạn Moitruong.net.vn, ngày 12/2/2020 Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ xây dựng đã có văn bản số 121/GĐ-GĐ3 trả lời báo chí về công trình B6 Giảng Võ. Văn bản nêu rõ:

Công trình “Cải tạo xây dựng lại nhà B6 giảng Võ” đã được Cục Giám định tổ chức kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP). Tại thời điểm kiểm tra, công trình về cơ bản đã hoàn thành thi công xây dựng, tuy nhiên còn một số tồn tại cần được làm rõ như đã nêu tại thông báo kết quả kiểm tra số 78/GĐ-GĐ3 ngày 21/01/2020 của Cục Giám định. Đến ngày 07/02/2020, Chủ đầu tư đã tổ chức khắc phục các tồn tại; gửi báo cáo và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đến Bộ phận một cửa – Bộ Xây dựng (Mã số hồ sơ 191220–0074, hạn trả kết quả ngày 13/3/2020). Cục Giám định đang triển khai thủ tục chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo quy định, dự kiến sẽ hoàn thiện trước thời hạn nêu trên.

Theo quy định Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì công trình nêu trên chỉ được đưa vào sử dụng sau khi được nghiệm thu hoàn thành theo quy định và được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu. Vì vậy, trường hợp Chủ đầu tư tự tổ chức bàn giao công trình cho các hộ dân để đưa vào khai thác, sử dụng, đề nghị cơ quan báo chí liên lạc với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản số 121/GĐ-GĐ3 của Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Cuộc sống về công trình B6 Giảng Võ

Theo văn bản trả lời của Cục Giám định, ngày 13/3/2020 mới là hạn trả kết quả về biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của Dự án chung cư The Golden Armor B6 Giảng Võ. Vậy trong suốt thời gian qua Tổng công ty 36 – CTCP (Bộ Quốc phòng) đã cố tình “vượt rào” pháp luật ngang nhiên cho dân vào ở khi chưa được cơ quan chức năng ra văn bản nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng và chưa được bàn giao.

Trước đó, ngày 7/2/2020 UBND quận Ba Đình có văn bản số 162/UBND-QLĐT về việc giải quyết phản ánh của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Văn bản nêu rõ: Chủ đầu tư đã có báo cáo hoàn thành thi công công trình xây dựng số 889/CV-TCT ngày 20/12/2019 gửi Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng, tuy nhiên chưa có kết quả kiểm tra, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Hiện nay chủ đầu tư đã cho một số hộ dân vào sử dụng tại nhà B6 Giảng Võ là chưa đúng theo quy định.

Theo đó, UBND quận Ba Đình yêu cầu Tổng Công ty 36:

  1. Dừng ngay việc đưa người dân vào sử dụng tại công trình khi chưa hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
  2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản đối với các hộ dân đã chuyển về nhà B6 Giảng Võ khi chưa đủ điều kiện. Trước mắt khi chưa hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng yêu cầu các hộ dân này không được tiếp tục ở lại nhà B6 Giảng Võ.
  3. Khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Đồng thời, UBND quận Ba Đình giao UBND phường Giảng Võ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Tổng Công ty 36, tuyệt đối không cho người dân vào sử dụng tại nhà B6 Giảng Võ khi chưa hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Kịp thời tham mưu xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 10/2/2020.

Văn bản số 162/UBND-QLĐT của UBND quận Ba Đình phản hồi về những phản ánh của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên thì hiện nay người dân vẫn nườm nượp vận chuyển đồ đạc đến ở như bình thường.

Vậy UBND quận Ba Đình, UBND phường Giảng Võ đã có những biện pháp xử lý như thế nào đối với những sai phạm của Tổng công ty 36 – CTCP – Bộ Quốc phòng tại tòa nhà B6 Giảng Võ?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những bài tiếp theo.

Thu Thủy – Hà Thu