bãi rác

Kiên Giang: Tập trung xử lý dứt điểm vấn đề rác thải tại Phú Quốc
Theo cam kết của chủ đầu tư nhà máy rác Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, tới cuối tháng 11 sẽ thu gom xử lý toàn bộ khoảng 200 tấn rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn TP Phú Quốc.