bãi rác

TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm sự cố tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn
Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông giao Sở TN&MT Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý triệt để sự cố phát sinh. Đồng thời, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra sự cố tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn.