Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 73

Moitruong.net.vn

– Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 73 có những nội dung đáng chú ý sau:

VIDEO CLIP: Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 73

1/ Hoàn tất kiện toàn bộ máy Chính phủ
2/ Công ty CP Môi trường và Đô thị Lục Ngạn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI
3/ Nâng cao nhận thức của người dân về chống rác thải nhựa
4/ Hà Tĩnh: Những “Ngôi nhà xanh” thực hiện hiệu quả việc phân loại rác thải trong trường học
5/ Đà Nẵng: Chung tay đẩy lùi rác thải nhựa, túi ni lông
6/ Tp. Biên Hòa (Đồng Nai): Tràn lan trạm trộn bê tông hoạt động trái phép, xả thải bức tử môi trường
7/ Đông Giang (Quảng Nam): Tái diễn nạn “vàng tặc” trước mọi nỗ lực của chính quyền tỉnh Quảng Nam

Ban biên tập Moitruong.net.vn

Chia sẻ