TP. Biên Hòa

Đồng Nai: 63% hộ dân TP.Biên Hòa đăng ký thực hiện phân loại rác
Việc phân loại rác tại nguồn tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được các cá nhân và tập thể thực hiện quyết liệt nên đã đạt được kết quả to lớn.