bão tuyết

Ấn Độ tạm dừng các chuyến bay, đóng cửa trường học, sơ tán hàng nghìn người trước bão Michaung
Trước dự báo của cơ quan chức năng về cơn bão Michaung sẽ mang theo mưa lớn sắp đổ bộ vào khu vực miền Nam Ấn Độ, chính quyền khu vực này đã ra lệnh tạm dừng các chuyến bay, đóng cửa các trường học, văn phòng và sơ tán người dân khu vực ven biển.